Avometre Nedir? Nasıl Kullanılır? Özellikleri Nelerdir? Hangi Ölçümler Yapılır? - Neyi Nasıl Yapsak

Post Top Ad

Avometre Nedir? Nasıl Kullanılır? Özellikleri Nelerdir? Hangi Ölçümler Yapılır?

Share This

Ölçme İlkesi ve Kullanma Tekniği


Akım, stres ve direnç değerini ölçen aletlere avometre denir.



A - Amper

V - Volt

O - Ohm


AVOmetrelerin analog ve dijital çeşitleri sahip olunan olup analog olanları yapı olarak döner bobinli ölçü aletleridir.



Dijital avometrelerin akım, stres, direnç yanısıra kapasite, endüktans, frekans, sıcaklık değerlerini tartmak ile beraber transistörlerin uç tespitlerini de yapabilmektedir.



Avometrelerin genelde 2, 3, 4 prob bağlantı soketi bulunmaktadır. Soket adedi arttıkça aletin özellikleri de artmaktadır.



Ölçme esnasında basitlik sağlaması amacıyla kara prob COM soketine, kırmızı prob ise ölçüm türüne göre ideal sokete bağlanır.

Avometre ile ölçüm yapılırken aşağıda belirtilen noktalara dikkat etmek gerekir:

1- Ölçülecek büyüklüğün cinsine göre AC ya da DC seçimi yapılmalıdır.

2- Ölçülecek büyüklük avometrenin ölçme sınırından büyük olmamalıdır.

3- Kademe anahtarı en doğru ölçme amacıyla ölçülecek büyüklüğe en yakın, ama ufak olmayan kademeye getirilmelidir.

4- Ölçülecek büyüklüğün sayısal değeri net olarak bilinmiyorsa kademe anahtarı en büyük değere getirilmelidir.

5- Avometre, ölçülecek büyüklüğün gerektirdiği bağlantı şekline göre bağlanmalıdır. Akım ölçülecekse seri, stres ölçülecekse paralel.

6- DC ölçmelerinde ibre ters sapar ise uçlar ters çevrilmelidir.

7- Ölçü aletinin ibresi çok az sapıyor ya da değer ekranında “0” ibaresi varsa kademe küçültülür.

8- Değer ekranında “1” ibaresi varsa kademe büyültülmelidir.

9- Ölçmede basitlik sağlamak amacıyla kırmızı prob ölçme amacıyla ideal sokete, kara prob ise COM (ortak) soketine bağlanmalıdır.

10- Yüksek kıymetli akım ölçümü yapılırken (10-20 A) kara prob COM soketine, kırmızı prob yüksek akım soketine bağlanır.

Analog Avometre ile Ölçüm Yapmak


Analog ya da dijital avometre ile ölçüm gerçekleştirme birbirinden değişik teknikler gerektirmez. Aradaki fark sadece kademe seçimi ve analog avometrelerde skalanın tek olduğundan kaynaklanan okuma zorluğudur. 

Tek skalada aniden çok taksimatlandırma yapılmış, her taksimatın yanına hangi büyüklüğün ölçülmesinde kullanılacağı belirtilmiştir. Ölçülecek büyüklük ideal kademe seçildikten sonra yalnız ait bulunduğu skala taksimatından okunmalıdır (Ω,V,A gibi).

Ayrıca skala taksimatının bölümlendirilmesinde aynı noktada alt alta aniden çok değer yazılmıştır. Bu değerler ölçülecek büyüklüğün kademesi değiştikçe, o kademe amacıyla skala taksimatındaki noktanın yeni sayısal sayısal değeridir. Özetle skaladaki bir nokta stres ölçerken kademenin biri amacıyla 250 volta, aynı nokta daha ufak bir kademe amacıyla 50 volta karşılık gelir. Bu hal belirleme edilen büyüklüğün kademeye göre hangi taksimattan ve hangi değer ile ölçüleceğinin doğru belirleme edilmesini gerektirir.

Analog ölçü aletlerinde seçilen kademe ile okunan değer arasında sonuca ulaşmak amacıyla prosedür gerçekleştirme gerekebilir. AC 1000 V kademesinde seçenek stres ölçülecek bir avometrede ibre 4 rakamının üstünde durmuş ise belirleme edilen büyüklüğün sayısal sayısal değeri skalanın en son sayısal sayısal değeri 10 yerine 1000 V kabul edildiğinde 4 sayısal sayısal değerinin de 400 V olması gerektiği orantı ile hesaplanarak bulunur. Direnç ölçümü yapılırken ise X100 kademe seçiminde ibre Ω skalasında 10 rakamını gösteriyorsa netice 10X100 = 1000 Ω = 1KΩ şeklinde belirleme edilir.

Dijital Avometre ile Ölçüm Yapmak


Dijital avometreler ile ölçüm gerçekleştirme daha kolaydır.

Dijital avometreler ile ölçüm yapılırken değer ekranında görünen değer, tespit edilen değerin kendisidir; ilaveten hesaplama prosedürü yapılmasını gerektirmez.

Dijital avometrelerin bazılarında ölçülecek A, Ω, V kısımları tek kademelidir. Bu avometrelerde yanız ölçüm yapılacak kademenin seçilmesi yeterlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Popüler Yayınlar

Post Bottom Ad

Pages